Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu niemieckiezakupy.pl jest firma

Dane firmy

2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
3. Złożenie zamówienia w sklepie niemieckiezakupy.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.


STRONY TRANSAKCJI

4. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym niemieckiezakupy.pl zwanej dalej Kupującym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma. Stroną dokonującą sprzedaży zwanej dalej sprzedającym jest firma (podaj nazwę firmy) .

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

5. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione na stronie WWW sklepu internetowego niemieckiezakupy.pl lub inne zamówione przez Kupującego za zgodą Sprzedającego.
6. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie sprzedającego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.
8. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdującej się na jego stronie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu , przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian Zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
10. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego niemieckiezakupy.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja co do sposobu realizacji zamówienia tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
11. Oferta sklepu internetowego niemieckiezakupy.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

12. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia poprzez stronę WWW sklepu internetowego niemieckiezakupy.pl .
Sprzedawca może potwierdzić zamówienie poprzez telefon lub e-mail.
13. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
14. Sklep internetowy niemieckiezakupy.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienie zostało złożone.
15. Czas realizacji potwierdzonego zamówienia przez Kupującego wynosi 2-7 dni. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
16. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę (podaj nazwę firmy) danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz .883 .
17. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

PŁATNOŚCI

18. Przelew bankowy (NAJTAŃSZA FORMA DLA KUPUJĄCEGO). Kupujący dokonuje przelewu po potwierdzeniu drogą elektroniczną zamówienia na wskazane konto przez Sprzedającego wartość zamówionego towaru + koszt transportu. Wysyłka towaru następuje natychmiast po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie (podaj nazwę firmy) .
W tytule przelewu należy podać jedynie nr zamówienia otrzymany po jego złożeniu na podany adres e-mail lub dostępny po zalogowaniu się na stronie sklepu.
Dane do przelewu: ING BANK ŚLĄSKI :
(podać numer konta bankowego )


DOSTAWA

19. Dostawa towaru realizowana jest zawsze przesyłką.
20. Towar jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres dostawy.
21. W przypadku , gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo. W tym czasie Kupujący może się skontaktować z dostarczającym przesyłkę, aby uzyskać przybliżony czas dostawy lub odebrać ją osobiście. W przypadku nieodebrania przesyłki zamówienie jest anulowane, a KOSZTAMI PRZESYŁKI BĘDZIE OBCIĄŻONY KUPUJĄCY.
22. Cennik kosztów transportu przesyłki podany jest na stronie sprzedającego
23. W przypadku chęci odbioru osobistego zamówionego towaru należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze sprzedającym.

ODBIÓR TOWARU. REKLAMACJE

24. Przy odbiorze przesyłki Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia i zamówiony towar jest niekompletny lub uszkodzony to Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić w obecności doręczyciela PROTOKÓŁ SZKODY, który jest niezbędny przy rozpatrywaniu zasadności zgłoszenia, w którym zawarty będzie dokładny opis uszkodzenia lub braków, a także datę i godz. doręczenia. Następnie Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z biurem sklepu niemieckiezakupy.pl celem wyjaśnienia sytuacji.
25. W przypadku braku uszkodzeń na opakowaniach Kupujący ma obowiązek przyjąć przesyłkę i zapłacić jeśli jest dostarczana "ZA POBRANIEM" zapłaty przez kuriera i w tym momencie zamówiony produkt staje się jego własnością.
26. Firma (podaj nazwę firmy) zastrzega sobie prawo dochodzenia, występowania o zwrot poniesionych kosztów od Kupującego w przypadku nie odebrania lub odmowy odbioru zamówionej przesyłki bez uzasadnionych przyczyn wymienionych w tym regulaminie.
27. Sprzedający informuje że nie przyjmuje żadnych przesyłek "Za pobraniem"

ZWROT TOWARU

28. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 200r.Nr 22.poz.271) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem musi być przesłane na adres (podaj nazwę firmy) . Taka przesyłka odbywa się na koszt klienta. W przypadku uznania odstąpienia od umowy należność zostanie przelana na rachunek banku wskazany przez Kupującego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Różnice wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Kupującego (kolor, proporcje, kontrast) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
30. W sprawach nie uregulowanych w powyższym dokumencie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego .
(podać dane firmowe i kontaktowe) 

ZAMÓWIENIA
e-mail: biuro.niemieckiezakupy@gmail.com

PYTANIA
e-mail: biuro.niemieckiezakupy@gmail.com

REKLAMACJE
e-mail: biuro.niemieckiezakupy@gmail.com

Logo Tpay
Facebook